Căn hộ chung cư

Thành phố Thủ Đức: không đơn thuần là đổi cái tên

14/09/2020
Nếu được thành lập, thành phố Thủ Đức cần tạo ra sự khác biệt để hình thành nên một đô thị năng động, một đầu tàu kinh tế mới không chỉ của TP.HCM mà còn cả khu vực. Do đó, sự thay đổi cần cả “lượng và chất”, chứ không chỉ đơn thuần là đổi một cái tên hay tạo thêm bộ máy hành chính.

Đọc Thêm